El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Rubí

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris
Resultado presupuestario ajustado
4.134.902 € 12.694.293 € 12.537.358 € 7.930.109 € 9.363.669 €
Remanente de tesoreria para gastos generales
4.680.075 € 16.707.273 € 26.368.264 € 30.463.705 € 15.607.423 €
Estalvi net
885.003 € 6.412.286 € 16.040.237 € 14.727.461 € 32.129.656 €
Capacitat/Necessitat de finançament
6.321.711 € 16.008.127 € 17.865.107 € 14.928.661 € -377.155 €
Regla del gasto
565.534 € -1.013.953 € 11.297.200 €
Deuda viva
61.781.824 € 53.606.744 € 46.381.164 € 39.875.467 € 79.481.517 €

Les quantitats d'aquests indicadors es publicaran un cop liquidat el pressupost de l'any corrent en el primer trimestre de l'any següent.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Rubí.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2017. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.